Rólunk  Dokumentumok  Galéria  Elérhetőség  Térkép  Horgászrend  Hírek, tudnivalók

Horgászrend

ARRABONA HORGÁSZEGYESÜLET

G  Y  Ő  R

 A horgászrend 2017. február 10-től visszavonásig érvényes.

Az Arrabona Horgászegyesület adatai:

      Székhelye: 9028 Győr, Soproni u. 7. III/12.  Vízterülete: Bácsai 3. számú  

      anyaggödör Hrsz: 0625/57.

     Adószám: 19884433-1-08

    @-mail cím: arrabonahe@gmail.com

 A vezetőség tagjai:

Elnök:                                  Dr. Bagarus Richárd                        9028 Győr, Soproni u. 7. III/12.               30/931-8893

Titkár:                                  Juhász Sándor                                 9099 Pér, Hársfa u. 43.                             70/362-4356

Gazd. fel:                             Dr. Burger Gábor                            9027 Győr, Kölcsey u. 14.                        70/330-8938

Tógazda:                              Béres Sándor                                   9029 Győr, Külső Bácsai u. 24.                30/335-6240

Ifj. fel:                                  Borbély Antal                                   9029 Győr, Csemete u. 14.                      70/978-2651

Felügyelő bizottság elnöke:   Szabó István                                    9029 Győr, Boglárka u. 46.                      30/939-7592

Fegyelmi biz. elnöke:           Scheibelhoffer Zsolt                          9029 Győr, Csalogány u. 89.                    30/231-9304

 

Tagsági díj: 5.000,- Ft

Területi engedély: 24.000,- Ft

Horgászverseny: 2.000,- Ft

Napijegy: Kedvezményes: 3.000,- Ft,  Teljes árú: 4.500,- Ft

Belépési díj: 20.000,- Ft

Tagfenntartás éves díja területi engedélyesek részére: 10.000,- Ft

Éves vendégjegy: 50.000,- Ft

 Az egyesület kezelésében lévő vízre területi engedéllyel rendelkező tagoknak évente egy alkalommal karbantartási munka, 2 alkalommal pedig a meghatározott időszakban őrzés elvégzése kötelező, melynek elmulasztása esetén alkalmanként 2.500-2.500 Ft díj fizetésre kötelezett a mulasztó tag. Az őrzést jelentkezés alapján, alkalmanként lehetőleg, ill. maximum két fővel kell végrehajtani, mely sötétedéstől virradatig tart. Amennyiben az őrzés végrehajtására nem áll rendelkezésre elegendő idő, úgy az egy őszi társadalmi munkával is pótolható.

 Karbantartási munka időpontja: 2017. április 29. 08.00 óra

Amennyiben az időpont nem megfelelő, úgy a tógazdával történő egyeztetést követően más időpontban is elvégezhető.

Jegykiadás Kisbácsán a Bácsai úton lévő Csöpi presszóban lesz 2017.02.17, 2017.02.24, 2017.03.10. és 2017.03.17-én 15.00 órától 18.00 óráig. Aki az utolsó időpontig a jegyet nem váltja ki, 2.500,- Ft külön eljárási díjat köteles fizetni.

 Horgászverseny időpontja: 2017.05.06.   07.00 óra. Nevezés 06.00 órától.

A horgászversenyen kizárólag az egyesület azon tagjai vehetnek részt, akik a vízre területi engedéllyel rendelkeznek.

Az egyesület általános horgászrendje:

-      Kedvezményes napijeggyel csak területi engedélyes tagunkkal együtt, megszakítás nélkül lehet 24 órán át horgászni. A horgászat megkezdését az elnöknek be kell  jelenteni.

-      Napijegyet csak az évi rendes, tavaszi horgászversenyt követően lehet kiadni. 

-            Az egyesület saját vízén is teljes mértékben alkalmazkodik az állami horgászrendhez, melyhez képest az alábbi eltérések (szigorítások) alkalmazandóak:

-          Az amur továbbra is méret-és darabkorlátozás alá esik, a méretkorlátozása 45 cm az egyesület kezelésében lévő vízen. Egy tekintet alá esik az őshonos (korábban nemes)                 halfajokkal a hínár elszaporodásának megakadályozására.

-          Méret- és darabkorlátozás alá eső halak vonatkozásában a következő mennyiségi korlátozások kerülnek bevezetésre: 1 db felnőtt területi engedélyre napi 2, heti 4, összesen pedig évi 30 db e kategóriába tartozó hal fogható. Ezt követően egy alkalommal 10.000,- Ft-ért lehet vásárolni újabb területi jegyet, mellyel napi 2, heti 4, összesen pedig 10 db „nemeshal” fogható.

-          A ponty méretkorlátozása az állami horgászrendtől eltérően:  35 cm

 -     8 kg egyedsúly feletti ponty a tóból nem vihető el, egyéb 8 kg feletti halból egy felnőtt horgász egy évben maximum 2, gyermek, ifjúsági és családi kedvezményes horgász 1 db-ot vihet el. A súly megállapítása kizárólag mérleggel történhet, a becslés ez esetben tilos. Ez alól kivétel a harcsa, mely ebbe a darabszámba nem számít be.

-          A fogási naplóba a dátum mellett a fogás idejét is be kell jegyezni. (óra, perc)

-          Egyéb halfajból napi 3 kg és heti 6 kg hal fogható. Ezen mennyiségbe természetesen nem számít bele az ezüstkárász, illetve naphal, azonban a kárász tekintetében is önmérsékletet javasol a vezetőség. Ez valamennyi horgászra érvényes.

-          Etetőanyag, csali bármiféle módon történő behordása tilos, kivétel harcsahorgászat.

-          A tavon a kialakult gyakorlat szerinti tanyarendszer van érvényben. Bármely horgász bármely szabad horgászhelyen horgászhat, azonban amennyiben a tanya gazdája megérkezik, úgy a tanya elhagyására kötelezett. A horgászhelyeken való bármiféle veszekedés fegyelmi eljárást von maga után. A később érkező horgász - esetleges közös megegyezés hiányában – köteles a már ott lévő horgásztól minimálisan 5 méter távolságot megtartani.

-          Csónakból történő horgászat kizárólagosan csak harcsafogási szándékkal lehetséges, melyet előzetesen be kell jelenteni a vezetőség valamely tagjának. A csónakban csak harcsahorgászathoz szükséges és arra alkalmas kellék, csali lehet. Amennyiben a harcsahorgászat során a horgász a harcsán kívül bármely más halat fog ki, azt haladéktalanul vissza kell dobni.

-          Csónak csak harcsahorgászat céljából és annak időtartamáig lehet a vízen, egyéb esetben nem.

-          Azon területi engedéllyel rendelkező egyesületi tagunk, aki 25 kg súly feletti harcsát fog ki (és természetesen azt el is viszi), a következő évben az első harminc halig érvényes területi engedély megvásárlása alól mentesül.

-          Napijeggyel horgászni csak a partról lehet. Napijegyesekre is a tavunkon lévő szabályozás érvényes minden tekintetben. A jegy 24 órára érvényes és egy napi horgászatnak minősül fogási eredmény szempontjából akkor is, ha két naptári napot is érint.

-          Az ifjúsági és családi kedvezményes horgász 1 bottal horgászhat, melynek során napi 1, heti 2, illetve évente 15 db méret- és darabkorlátozás alá eső halat vihet el.

-          Gyermekhorgász a tavunkról napi 1, évente maximum 5 db méret- és darabkorlátozás alá eső halat vihet el, illetve részükre a fenekező horgászat is megengedett.

 Eredményes horgászatot kívánunk minden tagunknak és napijegyet váltó horgásznak!

 Győr, 2017. 02. 10.               

                                                                                                                                                                                                                       Egyesület vezetősége