Rólunk  Dokumentumok  Galéria  Elérhetőség  Térkép  Horgászrend  Hírek, tudnivalók 

Dokumentumok

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 Készült a 2017. február 10-én 17.30 órakor az Arrabona Horgászegyesület Győr, Aranypart 1-en lévő Bahnhof Vendéglátóhely külön termében megtartott rendkívüli közgyűléséről.

 Dr. Bagarus Richárd elnök köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a közgyűlést, közli a tagokkal hogy a rendkívüli közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 Javasolja Juhász Sándor titkárt a jegyzőkönyv vezetésére. Mivel más javaslat nem érkezett, felkéri a tagságot, hogy szavazzon a jegyzőkönyvvezető személyéről.

 A tagság egyhangú szavazással, ellenszavazat, tartózkodás nélkül Juhász Sándor titkárt megszavazza a jegyzőkönyv vezetésére.

 A jegyzőkönyvet hitelesítésére az elnök javasolja a tagságnak Ravazdi Richárd István és Horváth Balázs Péter  tagtársunkat. Egyéb hitelesítő személyre a feltett kérdésre nem érkezett javaslat.

 Az elnök felkéri a tagságot, hogy szavazzon a jegyzőkönyvet hitelesítő személyekről.

 A tagság egyhangú szavazással, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megszavazza Ravazdi Richárd Istvánt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 A tagság egyhangú szavazással, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megszavazza Horváth Balázs Pétert a jegyzőkönyv hitelesítésére.

 Az elnök ezt követően ismerteti a közgyűlés napirendjét, - mely megegyezik a meghívón szereplő napirendi pontokkal - valamint a szavazás rendjét.

  1. Napirendi pont: A vezetőség beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, az egyesület helyzetéről.

 Dr. Bagarus Richárd felkéri dr. Burger Gábor gazdasági felelőst az egyesület 2016. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámoló megtartására.

Dr. Burger Gábor gazdasági felelős ismerteti a mellékelt beszámoló alapján az egyesület gazdálkodását, részletesen kifejti annak tartalmát mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében.

Ladocsi Gábor tagunk felteszi a kérdést, hogy milyen útkarbantartásra lett kifizetve 70.000,- Ft körüli összeg.

Dr. Bagarus Richárd elnök közli, hogy erről igazán a korábbi tógazdánk tudna nyilatkozni, aki olyan mértékben megbetegedett, hogy lemondott tisztségéről is. Egy vállalkozó vállalta, hogy rendbe teszi a tavunkhoz vezető, illetve a tavat megkerülő utakat. Tudomása szerint ez meg is történt, de nem volt igazán sikeres, sajnos az utak újra rossz állapotban vannak.

Tudomása szerint ez még nincs befejezve, még egy ciklus hátra van.

Borbély Antal tagunk hozzászól és elmondja, hogy ehhez tud földet adni akár ingyen is, csak gépek kellenek hozzá, melyek azt elmunkálják.

Kövecses Ferenc tagunk hozzászól és elmondja, hogy ő is tud az útkarbantartásról, ismeri a vállalkozót, aki azt végezte, illetve elmondja, hogy még valóban hátravan még egy ciklus, mely a közeljövőben fog megtörténi. Újra fel lesznek töltve a gödrök, illetve el lesznek simítva az utak.

A beszámolóval kapcsolatban további kérdés nem volt.

Az elnök felkéri Juhász Sándor titkárt, hogy számoljon be munkájáról.

Juhász Sándor ismerteti az egyesület alapszabályának bíróság által történő elfogadásával kapcsolatos ügyintézést, a folyamatos hiánypótlásokat, módosításokat, bürokráciai akadályokat. Elmondja továbbá a tagságnak, hogy ez ugyan egy évünkbe került, rengeteg herce-hurca volt vele, de végül sikerrel jártunk, az alapszabályunk a bíróság által is elfogadásra került.

Felkéri továbbá a tagságot, hogy a körbeküldött tanyarendszer táblázaton, illetve @-mail címeket, telefonszámokat tartalmazó listán mindenki aktualizálja az adatokat.

Beszámol továbbá a honlapunk, illetve Facebook profilunk működéséről.

A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem volt.

 Az elnök felkéri dr. Burger Gábor gazdasági felelőst, hogy a távol lévő tógazda helyett számoljon be a 2106. évi fogási eredményekről.

 Dr. Burger Gábor a mellékelt tájékoztató szerint a beszámolóját megteszi. Közli a tagsággal, hogy a telepített 28 mázsa kétnyaras ponty gyakorlatilag visszafogásra került, illetve 150 Kg amur is ki lett fogva. A többi halfaj fogási eredménye gyakorlatilag elhanyagolható mennyiségű.

Elmondja, hogy a megbetegedett tógazda helyett a fogási naplók összegzését az elnökség többi tagjai végezték el, nagyrészt az elnökünk.

Egyben felhívja a tagság figyelmét, hogy a fogási naplók összegzésénél míg mindig sok a hiányosság, nagyon sok idejébe kerül az elnökségnek, hogy azokat is összegezze a tagok helyett. Kéri a tagságot, hogy erre fordítsanak fokozott figyelmet.

Ezt követően a beszámolóhoz dr. Bagarus Richárd elnök elmondja, hogy a csuka telepítés 2016. évben technikai okok miatt elmaradt, de pótlásra kerül, mihelyt módunk lesz rá. Keszeghez sem sikerült ésszerű keretek között hozzájutni, ezért azt sem tudtunk telepíteni.

Elmondja továbbá, hogy szabályaink szerint aki tavaly nem vett jegyet a tavunkra és ezt az idén sem teszi meg, az a tanyáját elveszíti, azt megkaphatja más.

A beszámolóhoz kérdés nem érkezett.

Az elnök felkéri Borbély Antal ifjúsági és sportfelelőst, hogy tartsa meg a beszámolóját.

Borbély Antal tájékoztatja a tagságot, hogy az egyesület által szervezett horgászverseny 2015. április 30-án lett megtartva, mely már pótnap volt, de ekkor is nagyon rossz idő volt, esett az eső, ezért a megjelentek szavazással úgy döntöttek, hogy a helyek ne sorsolással legyenek kiosztva, hanem mindenki horgászhasson a saját helyén vagy egyéb olyan helyen, ahol fedett bungi található.

A verseny le is zajlott, 6 díj került kiosztásra 123.000,- Ft értékben.

A verseny 1. helyezettje Kustyán Roland, lett, a második helyezett Scheibelhoffer Zsolt, míg a harmadik helyezést Medei Tibor érte el.

Azonban a versenyt követően történtek olyan dolgok, amiknek nem kellett volna megtörténnie. Már a díjak kiosztását követően jött oda egy versenyen résztvevő horgász, aki elmondta, hogy ő eddig pakolta össze a holmiját, azért nem ment a mérlegelés helyére, de szerinte ő is sikerrel indulhatott volna valamelyik díjért, akár az elsőért is.

Hasonló esetek elkerülésére sokkal szigorúbban lesz szabályozva innentől kezdve a verseny rendje. Nevezés reggel 6-tól 6 óra 45 percig történhet, a helyek sorsolva lesznek, közös horgászat nincs, minden horgász húz sorszámot és azon a helyen horgászik a saját haltartó szákjába.

A verseny lefújását követően 15 perc áll a rendelkezésre, hogy a versenyző a mérlegelés helyén megjelenjen. Ezt követően mérlegelésnek helye nincs.

A beszámolóval kapcsolatban egyéb kérdés, észrevétel nem volt.

Az elnök felkéri Scheibelhoffer Zsolt fegyelmi bizottsági elnököt, hogy röviden tájékoztassa a tagságot a fegyelmi helyzetről 2016. évben.

Scheibellhoffer Zsolt elmondja, hogy 2016. évben sem volt rá szükség, hogy a fegyelmi bizottság összeüljön, semmi olyan esemény nem történt.

Az elnök felteszi a kérdést a tagságnak, hogy elfogadják-e a vezetőség beszámolóját az egyesület 2016. évi tevékenységéről, eredményeiről.

A tagság egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta.

Az Arrabona Horgászegyesület Közgyűlésének

1/2017. (02.10.) számú Közgyűlési határozata: Az Arrabona Horgászegyesület közgyűlése elfogadta a vezetőség beszámolóját az egyesület 2016. évi működéséről.

  1. Napirendi pont: A Felügyelő Bizottság beszámolója

 Az elnök felkéri Szabó Istvánt, hogy számoljon be a Felügyelő Bizottság munkájáról, tapasztalatairól.

 Szabó István elmondja, hogy mint azt bizonyára mindenki tapasztalhatta, az egyesület gazdálkodása, könyvelése teljesen rendben van. Év közben is folyamatosan figyelemmel kísérik a bevételek és kiadások alakulását. A gazdálkodásban semmi kivetnivalót, hibát nem tapasztaltak. Ugyanezt mondhatja el a vezetőség munkájáról is, minden vezetőségi ülésen részt vett, a vezetőség a tagság érdekeit képviseli minden téren. Mindezeket bizonyítja, hogy az eredmények évről évre javulnak, egyre több halat fogunk, ugyanakkor anyagi problémája sincs az egyesületnek. Talán soha nem voltak ilyen fogási eredmények.

Felveti azonban, hogy az ellenőrzéssel nincs megelégedve, tapasztalatai szerint ellenőrzés a tavon gyakorlatilag nincs is. Ez még nem is lenne akkora nagy baj, ha csak a régi tagok járnának ki folyamatosan, hiszen őket ismerjük, azonban rengeteg az új tag és nagyon sok a napijegyes horgász is, akik tapasztalatai szerint a horgászat legalapvetőbb szabályaival sincsenek tisztában, még a halfajokat sem ismerik. Ezen mindenképp változtatni kell, az ellenőrök végezzék a dolgukat.

 Dr. Bagarus Richárd elnök hozzászól a felügyelő bizottság vezetőjének beszámolójához.

Elmondja, hogy a tavunk egyre népszerűbb, egyre több új belépő van minden esztendőben, fentieken kívül nagyon sok napijegy is fogyott a tavalyi évben. Ez részben jó, részben rossz.

Az ellenőrzést valóban fokozni kell, különösen az ismeretlen horgászok vonatkozásában.

A napijegyes kérdés megoldására elmondja, hogy a vezetőség úgy határozott, hogy a napijegyek árát 4.000,- Ft-ra emelte 2017. évre vonatkozóan.

Elmondja továbbá, hogy visszatér az egyesületünkhöz Szente Zoltán régi tagunk, aki az ellenőri csoport vezetője volt akkoriban és nagyon jól végezte a munkáját. Szente Zoltán vállalta, hogy részt fog venni az ellenőri csoport munkájában és ha ezt olyan lelkesen fogja végezni, mint régen, akkor az ellenőrzés jelentősen javulni fog.

 Ladocsi Gábor kér és kap szót. Elmondja, hogy a napijegyes rendszerünkkel nem ért egyet, az visszaélésekre ad lehetőséget. Egy 24 óra alatt ellenőrzés hiányában egy napijegyes horgász akár háromszor is hazamehet, mindhárom alkalommal elviheti a 2-2 db halat. Szerinte szabályozni kellene, hogy a napijegy csak virradattól alkonyatig legyen érvényes, a horgászatot ne lehessen megszakítani, ha valaki abbahagyja a horgászatot le kelljen neki adni a napijegyet. Javasolja továbbá, hogy emeljük még magasabbra a napijegy árát.

 Dr. Burger Gábor ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az átlagos fogási eredmények alapján a napijegyes horgászok is átlagban 4,5 Kg pontyot foghattak, ha megfogták mind a két halat. Így egy napijegyen kb. 400,- Ft haszon maradt, ha a halak beszerzési árát nézzük. A lopást persze ebbe nem lehet belakalkulálni, de azt megelőzni is nehéz lenne. Az is tény, hogy nagyon ritka az olyan vendégjegyes horgász, aki csak véletlenül beesik a tavunkra. A napijegyesek általában az egyesületünk tagjaival együtt, barátként, ismerősként érkeztek a tavunkra, illetve volt olyan is, aki összesen 15 alkalommal jött ki napijeggyel és az idén be is lép tagnak.

 Medei István nem ért egyet azzal, hogy még magasabb legyen a napijegy ára. Akkor már tényleg senki nem tudja kihozni a barátját, ismerősét horgászni.

 Borbély Antal szól hozzá, és elmondja, hogy ezzel meg az a baj, hogy a tagunk megfogja a halakat és nekiadja a vendéghorgászoknak, holott ezt az általános horgászrend tiltja.

De igazán ezt sem lehet megakadályozni, nem lehet minden horgász mellett ellenőr, ez már a tagjaink belátására van bízva.

Dr. Bagarus Richárd közli a tagsággal, hogy nemsokára szünet lesz, gondolkodjon el ezen a tagság, milyen megoldást találjunk a napijegyekre.

A beszámolóval kapcsolatban további észrevétel, indítvány nem volt.

 Az elnök megköszöni munkájukat, majd felteszi a kérdést a tagságnak, hogy elfogadják-e a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2016. évi tevékenységükről.

A tagság egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta.

Az Arrabona Horgászegyesület Közgyűlésének

2/2017. (02.10.) számú Közgyűlési határozata: Az Arrabona Horgászegyesület közgyűlése elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2016. évi tevékenységéről.

Ezt követően az elnök elmondja, hogy Major István tógazdánk sajnos megbetegedett, mégpedig olyan mértékben, hogy a továbbiakban nem tudja ellátni a tógazdai tevékenységet, arról le is mondott.

Az elnökség sokat gondolkodott rajta, hogy ki legyen az új tógazda, majd arra a véleményre jutott, hogy szerintük Béres Sándor tagunk lenne alkalmas erre a pozícióra. Eddig is minden évben részt vett a hal beszerzésében, valamint a telepítésben. Megvan hozzá a tudása, az agilitása, továbbá nem elhanyagolható szempont, hogy az ismeretsége is, hiszen jó ismerőse a ravazdi tavak tulajdonosa, ahonnan a halat be szoktuk szerezni.

Kéri a tagokat, hogy a szünetben ezen is gondolkodjanak el, illetve azon, hogy szerintük ki lenne még olyan alkalmas személy, aki el is vállalná és csinálná is tudná.

18:10 órakor az elnök 20 perc szünetet rendel el.

18:30 órakor a rendkívüli közgyűlés folytatódik.

Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e esetleg más jelölt a tógazdai tisztségre.

Egyéb jelölés nem érkezett.

Az elnök felkéri a tagságot, hogy szavazzanak arról, elfogadják-e Béres Sándor tagunkat tógazdának.

A közgyűlés egy tartózkodás mellett Béres Sándort tógazdának megválasztotta.

3/2017. (02.10.) számú Közgyűlési határozata: Az Arrabona Horgászegyesület közgyűlése megválasztotta Béres Sándor 9029 Győr, Külső-Bácsai u. 24. szám alatti lakost az elnökség mandátumának lejártáig az Arrabona Horgászegyesület tógazdájának.

  1. Napirendi pont: Alapszabály módosítás megbeszélése, elfogadása

Juhász Sándor titkár elmondja, hogy mint azt már a beszámolójában is említette, az új alapszabályunkat végre elfogadta a bíróság is, így további módosításra nincs szükség. Az új alapszabályunk meg fog jelenni a honlapunkon is.

  1. Napirendi pont: 2018. évi halasítási díj, illetve egyéb díjak megállapítása.

Az elnök közli a tagsággal, hogy elég jól állunk anyagilag, illetve ismét nagyszámú új belépőre számítunk, ezért nem javasolja az egyesület vezetősége a területi engedélyek, a tagdíj, illetve egyéb díjak emelését. Javasolja az elnökség nevében, hogy 2018. évre is maradjon a jelenlegi 24.000,- Ft-os területi engedély, illetve 5.000,- Ft-os tagdíj. Továbbá nem javasolja az egyéb díjak emelését sem a már említett napijegyeken kívül.

Az elnökség javaslatához indítvány, észrevétel nem érkezett.

Az elnök felteszi a kérdést a tagságnak, hogy elfogadják-e a vezetőség javaslatát a 2017. évi díjakkal kapcsolatban.

A tagság egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta.

Az Arrabona Horgászegyesület Közgyűlésének

4/2017. (02.10.) számú Közgyűlési határozata: Az Arrabona Horgászegyesület közgyűlése úgy határozott, hogy 2018. év vonatkozásában az Arrabona Horgászegyesület vízterületére a területi engedély árát, illetve a tagdíjat nem változtatja meg, illetve a többi egyesület által meghatározott díj is változatlan marad a napijegyeken kívül.

  1. Napirendi pont: 2017. évi aktuális kérdések megbeszélése:

 Az elnök közli a tagsággal, hogy az elnökség a szünetben megbeszélte a napijegyek ügyét és azt javasolja, hogy amennyiben valamelyik tényleges területi engedélyes tagunk barátja, rokona szeretne napi jeggyel horgászni, úgy ezt tegyük lehetővé a jövőben is 3.000,- Ft/24 óra árért. Azonban ennek legyen az a feltétele, hogy a napjegyes csak a saját tagunkkal együtt horgászhasson, a tagunknak ott kelljen lennie a napijegy váltásánál, vagy pedig neki kelljen megvásárolnia. Továbbá a horgászatot megszakítani ne lehessen, illetve a horgászat kezdetét az elnöknek be kelljen jelenteni telefonon.

Idegen horgászoknak pedig emeljük a napijegy árát 4.500,- Ft-ra.

Kálmán Lajos tagtársunk javasolja, hogy a napijegy ára maradjon a régi, 3.000,- Ft-os összeg, mivel ezzel lehet új tagokat csábítani a tavunkra, azonban csak nyártól lehessen kiadni napijegyet., amikor már nem olyan biztos a fogási esély. Javasolja továbbá, hogy a horgászversenyen ne osszunk etetőanyagot, inkább főzzünk valamit azon a pénzen.

Dr. Burger Gábor gazdasági felelős elmondja, hogy nem igazán éri meg nekünk a napijegy, illetve már annyira új tagokra sincs szükségünk, mivel valószínűleg betelik a 80 főben meghatározott maximális létszámunk.

Tarjányi István tagtársunk szól hozzá, aki elmondja, hogy már lassan fogható méretűek lesznek a korábban telepített kisebb méretű pontyok is, tehát nőnek a fogási esélyek. Az egyesület célja inkább az legyen, hogy a saját tagjainak biztosítson eredményes horgászatot, ezért nem kellene nyakra-főre napijegyeket eladni.

Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést, melynek során a tagság egyhangúlag a következő határozatot hozza:

5/2017. (02.10.) számú Közgyűlési határozata: Az Arrabona Horgászegyesület közgyűlése úgy határos, hogy 2017. évtől kezdődően kettő féle napijegy lesz a tavunkon. Az 1. típusú az un. kedvezményes napijegy, melynek ára 3.000,- Ft/24 óra. Csak területi engedéllyel rendelkező tagunk jelenlétében váltható és használható fel. A 2. típusú a teljes árú napijegy, melynek ára 4.500,- Ft/24 óra. A horgászat egyik esetben sem szakítható meg, illetve a horgászat kezdetét telefonon be kell jelenteni az elnöknek. Napijegy minden évben csak a horgászverseny magtartását követően adható ki.

Az elnök közli a tagsággal hogy 2017 évtől kezdődően új ellenőrök is meghatalmazásra kerülnek a tavunkon, mégpedig Ravazdi Richárd, Hanzli Asbót László, Ladocsi Gábor, illetve Szente Zoltán tagjaink.  

  1. Napirendi pont: Tagság részéről érkező kérdések megválaszolása, indítványok megvitatása:

Ladocsi Gábor tagunk szólal fel. Elmondja, hogy az őrzés nem működött a tavalyi évben. Mivel viszonylag későn lett telepítve a hal és emiatt kevesebb időpont állt rendelkezésre az őrzésre, ezért a tógazda megengedte, hogy egy éjszaka ne csak ketten, hanem ennél többen is feliratkozzanak az őrzésre. Volt olyan nap, hogy 6-8 ember is be volt írva, de senki nem volt ott, lehet, hogy egymásra vártak. Az őrzést sem ellenőrizte senki.

Javasolja, hogy telepítsünk korábban, az őrzést továbbra is csak két ember végezze, illetve akinek nem sikerül a kettő őrzést végrehajtani, az ezt válthassa ki egy őszi társadalmi munkával.

Javasolja továbbá, hogy tegyünk a tavunkba minél több féle halat.

Lenhardt József tagtársunk hozzászólásában azt indítványozza, hogy legeyen úgy az őrzés, mint amikor még Kovács Zoltán volt a tógazda, akkor jól működött.

Hanzli Asbót László javasolja, hogy őrzésnél csak kettő ember lehessen beírva és azok legyenek is ott.

Kálmán Lajos javasolja, hogy legyen bezárva az a szekrény, amiben az őrzésre lehet feliratkozni.

Béres Sándor javasolja, hogy a nyugdíjasok legyenek belátással és ők inkább hét közben vállaljanak őrzést, hétvégén had őrizzenek azok, akik dolgoznak.

Dr. Bagarus Richárd elnök válaszol a felvetésekre. Elmondja, hogy az őrzést remélhetőleg megnyugtató módon fogja megoldani az újonnan megválasztott tógazdánk.

A telepítéssel kapcsolatban elmondja, hogy annak időpontja nem csak rajtunk múlik, csak akkor tudunk telepíteni, amikor kapjuk a halat. Ugyanez vonatkozik a fajok sokszínűségére is.

Magyarországon a tenyésztők elsősorban pontyot nevelnek mindenhol, hozzá lehet még jutni csukához, süllőhöz, harcsához, de ezeken kívül más halhoz nem igazán, vagy csak megfizethetetlen áron. Nem biztos, hogy megéri a ponty árának többszöröséért keszeget vásárolni.

Kurucz Ferenc szól hozzá a közgyűléshez és javasolja, hogy emeljük fel az elmulasztott társadalmi munkák kiváltásáért fizetendő összeg nagyságát 2.500 Ft-ról egy sokkal magasabb összegre. Nem igaz, hogy csak ennyit ér egy ember félnapi munkája.

Ladocsi Gábor szól hozzá a javaslathoz és elmondja, hogy sok esetben még ennyit sem ér, sokan csak ellébecolják a társadalmi munkát, mások meg keményen dolgoznak. Erre is oda kellene figyelmi, hogy mindenki egyformán dolgozzon.

Az elnök szavazásra viszi az emelés kérdését. A szavazás során mindössze két ember szavazott úgy, hogy emeljük meg a társadalmi munka kiváltásának összegét, ezért az összeg változatlan maradt.

Dr. Burger Gábor kér szót, majd elmondja, hogy se az őrzést, se a társadalmi munkát ne úgy fogja fel senki, hogy ezt meg kell csinálni. Úgy fogják fel, hogy ezt azért tesszük, hogy kulturált környezetben tudjunk horgászni, illetve legyen is mire horgászni, ne tudják az orvhalászok kiüríteni a tavunkat.

Ladocsi Gábor szól hozzá a közgyűléshez és megköszöni az ismeretlen személynek, hogy kitörte a jelölő bójáját.

Juhász Sándor kér szót és tájékoztatja a tagságot, hogy változott a horgászrendünk, szabályozva lett a halpucolás a tóparton. Ennek a lényege az, hogy a halat meg lehet pucolni, azonban feldarabolni nem lehet, távozáskor a halnak még egy darabban kell lennie.

 Az elnök felteszi a kérdést, hogy van-e még valakinek kérdése, indítványa.

 Mivel valamennyi napirendi pont megvitatásra került és további kérdés, javaslat nem volt, az elnök a rendkívüli közgyűlést 19.20 órakor bezárta és mindenkinek eredményes horgászatot kívánt 2017. évre vonatkozóan is.

 Győr, 2017. február 10.

 ……………………………..                                                                                                                           ………………………………….

        Juhász Sándor                                                                                                                                                       Dr. Bagarus Richárd

              titkár                                                                                                                                                                           elnök

 

 …………………………….                                                                                                                           …………………………………..

   Ravazdi Richárd István                                                                                                                                             Horváth Balázs Péter

        Jkv. hitelesítő                                                                                                                                                             Jkv. hitelesítő

 

 

 

AZ ARRABONA

HORGÁSZEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

a 2016. október 28-i módosításokkal egységes szerkezetben.

I. fejezet.

Az egyesület adatai

 1. § Az Egyesület főbb adatai, céljai és feladatai:

/1/ Az Egyesület neve: ARRABONA Horgászegyesület ( a továbbiakban Egyesület )

/2/ Az Egyesület rövidített neve: Arrabona He

/3/ Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: ARRABONA Angler Association

/4/ Székhelye: 9028 Győr, Soproni út 7. III/12. szám.

/5/ Működési területe: Győr

 /6/ Vízterülete: Bácsai 3. számú anyaggödör.   Hrsz: 0625/57.

 /7/ Pecsétje: Köriratban az Egyesület neve, középen Győr felirat, alatta horog ábra, és az alapítás éve /1962/.

 2. § Az Egyesület célja és feladatai:

 /1/ Az Egyesület az alapító, illetve az ezt követően csatlakozott tagjai által önkéntesen létrehozott és működtetett civil szervezet, amely a Magyar Országos Horgász Szövetség Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségének tagjaként fejti ki szabadidős és sport tevékenységét, figyelemmel mindig a hatályos törvényekre, rendelkezésekre

 /2/ A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás feltételeinek megteremtése.

 /3/ Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása.

 /4/ A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartására,  a természet szeretetére és védelmezésére való nevelése.

 /5/ Az Egyesületi vízterület és annak környezete kultúráltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítása.

 3. §  Az Egyesület a 2. §-ban meghatározott célkitűzéseinek megvalósítása érdekében:

 a./ Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő szabályokat és más rendelkezéseket, azok változásait.

 b./ A tulajdonában vagy kezelésében lévő vízterületeken terv szerinti halgazdálkodást folytat.

 c./ A tulajdonában vagy kezelésében lévő vízterületeken  az Egyesület számára a Polgári Törvénykönyvben meghatározott tulajdonosi jogoknak érvényt szerez, ideértve a tulajdon és birtokvédelem szabályait is.

 d./ Kölcsönösségi alapon kapcsolatot tart fenn más horgász érdekeltségű társadalmi szervezetekkel, együttműködik a víz és halgazdálkodással foglalkozó állami és társadalmi szervekkel.

 e./ Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat leküzdésében, valamint a vizek tisztasága, és a természet védelmében.

 f./ Lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismereteik gyarapításában. Horgászversenyeket rendez, segíti és biztosítja a versenyzők felkészítését és részvételét a versenyeken.

 g./ Kiemelt figyelmet fordít a gyermek és ifjúsági horgászok nevelésére, közöttük a horgász sport népszerűsítésére.

 h./ Az Egyesület független minden politikai párttól, semmiféle politikai tevékenységet nem folytat, illetve nem támogat semmiféle módon.

 i./ Az Egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet.

 j./ Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 4. § Az egyesület elnöksége:

 Elnök: Dr.Bagarus Richárd  

Titkár: Juhász Sándor 

Gazdasági felelős: Dr.Burger Gábor

Tógazda: Major István

Ifjúsági és Sport felelős: Borbély Antal

 II. fejezet.

Az egyesület tagsága

 5. § Az Egyesület tagjai:

 /1/ Az Egyesületnek a további feltételeken kívül tagja lehet az a gyermek, ifjúsági és felnőtt horgász, valamint családtagként kedvezményezett viszonyban lévő horgász, aki nyilatkozik

a belépési szándékáról (14 év alatt törvényes képviselő által) és elfogadja az egyesület céljait és vállalja az alapszabályban rárótt kötelezettségek teljesítését.

 /2/ Az Egyesületnek csak az lehet teljes jogú tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma vagy egyéb eltiltás hatálya alatt. Eltiltás esetén a tag sem állami horgászjegyet, sem területi engedélyt nem kaphat az eltiltás idejére függetlenül attól, hogy a jogszerű határozatot ki hozta.

 /3/ Az Egyesületbe tagként való belépéskor, az elnökség által meghatározott  összegű belépési díjat kell fizetni. A gyermek, ifjúsági és kedvezményezett tag belépési díj fizetés alól mentesül. Egyéb esetben a belépési díjat a jelentkező írásbeli kérelme alapján, egyéni elbírálás során mérsékelheti az elnökség a kérelmező családi, munkahelyi és egészségügyi helyzetének figyelembe vételével. Az elnökség a kérelem benyújtását követő első ülésén dönt a kedvezmény mértékéről, majd indoklással értesíti a kérelmezőt döntéséről.

 /4/ Az Egyesület tagja nem magyar állampolgár is lehet.

 6. § A tagfelvétel:

 /1/ A belépési szándékot jelezni lehet szóban vagy írásban, azonban a felvételi eljárás az Egyesület által rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával indul meg.

 /2/ A tagfelvétel tárgyában – amennyiben kizáró ok nem áll fenn – az elnökség dönt.

 7. § A tagok jogai:

 /1/ Az Egyesület minden tagját a jogszabályokban biztosított azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Ez alól kivétel a gyermek, ifjúsági és kedvezményezett horgászokra vonatkozó bizonyos – az Alapszabályban külön rögzített - eltérő szabályozás. A gyermek horgászt nem terheli a tagságával kapcsolatban fizetési kötelezettség az állami horgászjegy megváltásán kívül, de nem rendelkezik szavazati joggal. Az ifjúsági és a családi kedvezményezett horgászok esetében pedig a halasítási és területi engedély díja fele a felnőtt horgászok díjának.

Továbbá az elnökség az általa meghatározott külön feladatok esetében azok végrehajtását életkorhoz, illetve egészségi állapothoz kötheti, melyekről egyéni elbírálással is dönthet.

 /2/ A tagoknak jogukban áll:

 a./ Az Egyesület útján állami jegyet igényelni.

 b./ Az állami horgászjegy birtokában területi engedélyt igényelni és az abban feltüntetett vízterületeken horgászni.

 c./ A rendelkezésre álló keretekben, megállapított sorrendben térítés ellenében a MOHOSZ, a Megyei Szövetség és az Egyesület által fenntartott horgásztanyákat horgászfelszereléseket igénybe venni.

 d./ A MOHOSZ és az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, horgászversenyeken részt venni a további feltételek teljesülése esetén.

 e./ Aktívan részt venni az Egyesület munkájában.

 /3/ Az Egyesület tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért anyagi felelősséggel nem tartoznak.

 /4/ Az Egyesület minden tagját személyes hozzászólási, kérdésfeltételi, javaslattételi, észrevételezési, illetve 14 életévét betöltve, szavazati jog illeti meg a Közgyűlésen, annak napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet. Amennyiben a hatályos Törvény(ek)ben megállapított feltételeknek megfelel és a 18 életévét betöltötte, az Egyesület bármely tisztségére megválasztható.

 /5/ Az Egyesület tagja  a Közgyűlés vagy a elnökség törvénysértő határozatát  a tudomásra jutástól számított 30 napon belül az illetékes bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása azonban annak végrehajtását nem gátolja.

 /6/ Az Egyesület Közgyűlésén részt venni, illetve a 14 életév betöltését követően szavazni.

 8. § A tagok kötelességei:

 /1/ Az Egyesület minden tagja köteles az Alapszabály, a Közgyűlési és Elnökségi döntések rendelkezéseit, a horgászrendet, a horgászetikai szabályokat, illetve az emberi együttélés alapvető íratlan szabályait maradéktalanul betartani.

 /2/ Védeni az Egyesület tulajdonát, őrködni a vizek és a környezet tisztasága felett, az  észlelt vízszennyezés, halbetegség miatt az Egyesület elnökségét azonnal értesíteni.

 /3/ A horgászatra vonatkozó szabályokat, és az Egyesületi vízterületre érvényes korlátozásokat betartani, betartatni.

 /4/ A fogási eredménynaplót az épp aktuális szabályzás alapján az Egyesület elnökségéhez eljutatni. Az eredménynaplót késedelmesen leadó tagra az Országos Horgászrendben meghatározott szankciók vonatkoznak.

 /5/ Az Egyesület tagja köteles az elnökség által megállapított tagdíjat befizetni. A tagdíjfizetés és területi engedély váltás határidejét minden évben az elnökség határozza meg a telepítés függvényében, mely határidő nem vonatkozik az új belépőkre. A tagdíj nem osztható, bármely időpontban  történő belépés esetén az az évre megállapított teljes összeget kell befizetni.  Elmulasztott, határidőre történő tagdíjfizetési kötelezettség esetén ennek okát az elnökség felé jelezni kell, ez alapján az elnökség hozhat döntést. Amennyiben az elmaradás indokát az adott időpontig az elnökség felé nem közli a tag, úgy az elnökség döntése alapján az Egyesületből történő kizárását vonhatja maga után.

 /6/ Az Egyesület tagja köteles az elnökség által szervezett, évente megtartott vízterület karbantartási munkán, illetve egyéb meghatározott társadalmi tevékenységen részt venni, ennek hiányában, helyette az elnökség által meghatározott összeget befizetni.

 /7/ Az Egyesület Társadalmi halőreinek, valamint más ellenőrzésre jogosult szervezetek tagjainak ellenőrző tevékenységét eltűrni.

 /8/ Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

 9. § A tagsági viszony megszűnése:

 /1/ A tagsági jogviszony megszűnik és a tag a tagnyilvántatrtásból törlésre kerül a következő  okok miatt:

 a./ A tag halálával

 b./ A tag kilépésével.

 c./ A tag kizárásával.

 d./ A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.

 /2/ A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az Egyesület elnökének. A tagsági viszony megszűnése kilépés esetén az a nap, melyen az írásbeli kilépési nyilatkozatot az egyesület képviselője (elnökségi tag) vagy elnöke átvette.

 /3/ Azt a tagot, aki tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólításban megjelölt határidőig, nem egyenlíti ki, tagsága az egyesületben megszűnik, az elnökség az Egyesület tagjainak sorából kizárja és törli. A törlés nem érinti az Egyesületnek a hátralékos tag tagdíjára, illetőleg az egyéb díjakra vonatkozó követelését, melyet az elnökség bírósági úton érvényesíthet. Az elnökségnek a törlésről szóló határozatát közölnie kell a kizárt taggal.

 /4/ Kizárás folytán az is elveszíti a tagságát és törlésre kerül, akit a Fegyelmi Bizottság jogerős határozattal kizárt az Egyesület tagjai sorából.

 /5/ Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, azonban a már befizetett tag és egyéb díjak nem követelhetőek vissza.

 /6/ Ha a tag nem felel meg az alapszabályban meghatározott feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

 /7/ Az egyesület céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartások:

 - Fegyelmi vétséget követ el az a személy, akit a halgazdálkodással kapcsolatos bűncselekmény, vagy szabálysértés tárgyában más hatóság jogerősen vétkesnek talált.

 - Aki az Egyesületi vízterületen érvényben lévő helyi szabályok, az Országos  Horgászrend, a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok, az Egyesület Alapszabálya, a Közgyűlés, a vezetőség határozata, vagy más Bizottságok határozata ellen vét, az abban foglaltakat elmulasztja,  vagy nem tartja be maradéktalanul.

 - Aki más módon az Egyesület működését, a vízterület tisztaságát, vagy biológiai egyensúlyát veszélyezteti.

 - Aki a vízparton, vagy az Egyesület rendezvényein a társadalmi együttélés szabályait figyelmen kívül hagyja.

 - Aki az Egyesülettel szemben fennálló anyagi vagy természetbeni kötelességeit az előírt határidőn belül nem teljesíti, illetve a fegyelmi szervek idézésére mint tanú a fegyelmi tárgyaláson nem jelenik meg, vagy ott rosszhiszeműen valótlant állít.

 - Aki mint az Egyesület választott tisztségviselője, a rábízott feladatokat neki felróható okból nem teljesíti vagy elhanyagolja.

 /8/ Intézkedések jogszabály, alapszabály, egyesületi határozat megsértése, illetve az egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartás tanúsítás esetén

 - Írásbeli figyelmeztetés

 - Az egyesület kezelésében lévő vízterületen történő horgászattól meghatározott időre

 - A legfeljebb 2 évre – történő eltiltás

 - Szabálysértési vagy büntetőeljárás kezdeményezése

 - Kizárás az egyesület tagjai közül

Kizárásra jogszabály, alapszabály, vagy egyesületi határozat súlyos vagy ismételt megsértése esetén kerülhet sor. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás okául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a további jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizárás ellen fellebbezésnek helye nincs.

 III. fejezet.

Szervezeti felépítés

 10. § Az Egyesület szervezeti felépítése, szervei:

 /1/ Az Egyesület szervei:

a./ A Közgyűlés.

b./ Az Elnökség.

c./ A Fegyelmi Bizottság.

d./ A Társadalmi Halőri Csoport.

e./ A Felügyelő Bizottság

/2/ Az Egyesület választott tisztségviselői nagykorú magyar állampolgárok lehetnek, akiknek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A megválasztottaknak írásbeli nyilatkozatot kell tenniük a tisztség elfogadásáról.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az Elnökség és a Fegyelmi Bizottság tagjai, valamint a Fegyelmi Bizottság és a Társadalmi Halőri Csoport tagjai, a Felügyelő Bizottság, illetve ezen megbízatásokkal szorosan kapcsolódó tisztséget betöltő tagok nem lehetnek egymás hozzátartozói.

 /3/ Az Egyesület Alapszabályán keresztül biztosítja az Egyesület demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését. Elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.

 /4/ Az Egyesület Közgyűlése választja vezető szerveit. A tisztségviselők megbízatása 5 évre szól. A testületek és tagjaik évente egy alkalommal beszámolási kötelezettséggel tartoznak a Közgyűlésnek. A megválasztott tisztségviselő megbízatásából visszahívható, ha a rábízott feladatokat nem megfelelően látja el, illetve egyéb, a tisztség betöltését akadályozó, gátló tényező merül fel. A visszahívást szóban vagy írásban megfelelő indoklás mellett az Egyesület bármely tagja kezdeményezheti a Közgyűlés felé, azonban meg kell neveznie a helyébe lépő új elnökségi tagot is, e két kérdésről a közgyűlés egyszerre határoz.

 /5/ Az Egyesület Közgyűlése abban az esetben határozatképes, ha az ülésen a 14. életévüket betöltött tagjainak több, mint a fele jelen van. A közgyűlési meghívón rögzíteni kell a napirendi pontokat, a közgyűlés határozatképességi előírásait, határozatképtelenség esetén a rendkívüli közgyűlés időpontját, ennek határozatképességi előírásait. Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az új időpontban összehívott rendkívüli ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A rendkívüli közgyűlésen is csak az eredeti napirendi pontokban születhet döntés.

 /6/ Az Egyesület elnökségét a Közgyűlés titkosan, írásbeli szavazással választja meg.

 /7/ Ha az Alapszabály vagy más jogszabály minősített többséget nem ír elő, a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik.

 /8/ Titkos szavazást kell tartani, ha az ülésen jelenlevők több, mint 20 százaléka bármely kérdés eldöntésére ezt a szavazási módot javasolja.

 /9/ Az egyesület tagdíja 5.000,- Ft/fő/év, melynek fizetésére a felnőtt, az ifjúsági, valamint a családtagként kedvezményezett viszonyban lévő horgász kötelezett.

Az egyszeri, belépéskor fizetendő halasítási díj összege felnőtt horgász részére 20.000,- Ft, ifjúsági, valamint a családtagként kedvezményezett viszonyban lévő horgász részére 10.000,- Ft.

Az éves területi engedély díja 24.000,- Ft felnőtt horgász részére, 12.000,- Ft az ifjúsági, valamint a családtagként kedvezményezett viszonyban lévő horgász részére.

Gyermek horgászt külön költségek nem terhelnek, részére csak az állami horgászjegy kiváltása kötelező.

Fenti díjakat belépéskor, illetve folyamatos tagsági viszony esetében minden év február utolsó napjáig kell befizetni.

A fizetendő díjakat a Közgyűlés minden évben felülvizsgálja és azok változtatásáról vagy változatlanul hagyásáról döntést hoz. A közgyűlés döntése a következő naptári évre vonatkozik.

A befizetés határidejét az elnökség szükség esetén megváltoztathatja.

A befizetést elsősorban készpénzben kell végrehajtani, de előzetes egyeztetést követően lehetséges utalással, illetve a Széchenyi pihenőkártyával is kiegyenlíteni.  

 11. § A Közgyűlés:

 /1/ Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.

 a./ A Közgyűlés az egyesület tagjaiból áll.

 b./ Elfogadja, módosítja az Egyesület Alapszabályát. Az Alapszabály módosításhoz az összes 14 éven felüli tag több, mint fele, vagy a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges.

 c./ Megválasztja az Egyesület elnökét, titkárát, gazdasági felelősét, a tógazdát, az Ifjúsági és Versenyfelelőst, a Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, valamint a Társadalmi Halőri Csoport vezetőjét.

 d./ Jóváhagyja az Egyesület költségvetését, elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget. Felhatalmazza az elnökséget az egyes feladatok ellátására, költségvetésen belüli gazdálkodásra.

 e./ Megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját, dönt annak elfogadásáról, az egyesülési jogról, a közhasznuságú melléklet elfogadásáról.

 f./ Beszámoltatja a Fegyelmi Bizottságot munkájáról.

 g./ Döntésével megváltoztathatja - az Országos Horgászrend keretei között - az Egyesület kezelésében lévő vízterületek elnökség által maghatározott horgászrendjét.

 h./ Dönt minden olyan kérdésben, mely az Egyesület működése során kiemelt fontossággal bír, vagy amelyet az elnökség a Közgyűlés elé terjeszt.

 i./ Elfogadja az Egyesület Fegyelmi Szabályzatát.

 j./ Szükség szerint külön Bizottságot hoz létre.

k./ Az Elnökség javaslatára vagy egyéb indítvány kapcsán megállapítja az Egyesületi tagsági díj, területi engedély, valamint az egyéb, egyesülettel, horgászattal kapcsolatos díjak összegét.

l./ Beszámoltatja a Felügyelő Bizottságot munkájáról.

m./ Gyakorolja a munkáltatói jogokat, amennyiben az Egyesület vezető tisztségviselője az Egyesülettel munkaviszonyban áll.

n./ Jóváhagyja az olyan szerződést, melyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt.

o./ Dönt a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről.

p./ Kijelöli a végelszámolót.

12. § A Közgyűlés összehívása:

/1/ A közgyűlést össze kell hívni:

a./ Évente legalább egy alkalommal.

b./ Ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi.

c./ Az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat az esedékességkor teljesíteni.

d./ Az Egyesület céljainak elérése veszélybe kerül.

e./ Az Egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri.

/2/ A közgyűlést össze lehet hívni:

a./ Ha az Elnökség szükségesnek tartja.

b./ Felügyelő szerv azt írásban indítványozza.

/3/ A Közgyűlést az Egyesület elnöksége hívja össze. A Közgyűlés tervezett napirendjét tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 30 nappal meg kell küldeni a felügyelő szervnek, valamint az Egyesület tagjainak az általuk meghatározott módon és címre. A meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjaira szóban vagy írásban javaslatot tehetnek az elnökségnél.

A meghívónak tartalmaznia kell a pontos időpontot, helyszínt, illetve napirendet, továbbá a határozatképességre való előírásokat.

A Közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, mely a Közgyűlés meghívóján szerepelt.

/4/ A Közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, a szavazatszámláló bizottságot, a jegyzőkönyvvezetőt, illetve a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot. A Közgyűlésről az ott keletkezett határozatokat és elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A Közgyűlés tartalmára 2 jegyzőkönyv hitelesítőt, kell választani. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, az azt készítő személy, illetve a két megválasztott hitelesítő tag aláírásával hitelesíti.

/5/ A Közgyűlés a határozatait az Egyesület kezelésben lévő tónál elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztve, az internetes felületein közzétéve, illetve elektronikus elérhetőség esetén a tagnak @-mail útján megküldve elérhetővé teszi.

 

13. § Az Elnökség

/1/ Az 5 tagú elnökség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az Egyesület gazdálkodásának és ügyviteli teendőinek folyamatos ellátásáról.

/2/ Az Elnökség munkáját az elnök szervezi és irányítja.

/3/ Az elnökség tagjai: az Egyesület elnöke, titkára, gazdasági felelőse, a tógazda, az ifjúsági és versenyfelelős.

14. § Az elnökség hatásköre, feladatai:

/1/ Az Elnökség:

a./ Az Elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Elnök hatáskörébe.

b./ Kitűzi a Közgyűlés időpontját, összeállítja a napirendet.

c./ Gazdálkodik a költségvetés keretein belül, az Egyesület gazdálkodása érdekében átcsoportosít a költségvetés egyes rovatai között. Rendelkezik az egyesület bankszámlája felett. A 100.000,- Ft-ot meghaladó bankszámláról történő utalás, illetve készpénzzel vagy bankkártyával történő fizetés esetén ehhez az elnökség előzetes egyeztetése és legalább szóbeli határozathozatala szükséges. A konkrét pénzügyi tranzakciók elvégzésére az elnök és a gazdasági felelős jogosult. Elektronikus átutalás esetén ezt az elnökség felhatalmazása alapján az elnök, vagy a gazdasági felelős önállóan végzi. 

d./ Határoz a tagok felvétele, törlése, kizárása tárgyában.

e./ A Közgyűlés által az Egyesületi kezelésben lévő vízterületre meghatározott maximálisan kiadható területi engedélyek számán belül dönt a felvehető tagok számáról.

f./ Az érintett tag írásos kérelme alapján dönt az egyes személyek valamely díjfizetési kötelezettsége mérséklése, elengedése és más díjfizetési kedvezmény nyújtása tárgyában. A kedvezmény megadása egyéni elbírálás alapján történik, a kérelmező családi, munkahelyi körülményei, egészségi állapota figyelembevételével.

g./ Meghatározza az egyesület horgászrendjét.

h./ Dönt a vízterületre érvényes tiszteletjegyek kibocsátásáról, azok kiadásáról.

i. Megállapítja az Egyesület halfogási versenyének, valamint más rendezvények időpontját, helyszínét, díjait, kijelöli rendezőit és versenybíráit.

j./ Kijelöli az Egyesület versenycsapatának vezetőjét és tagjait.

k./ Megállapítja az Egyesület érdekében folytatott ügyintézés során keletkezett utazási költség elszámolásának jogosságát, dönt annak kifizetéséről.

l./ Dönt az Egyesület által igényelt tisztségviselői területi engedélyek kiosztásáról.

m./ Dönt a haltelepítés alkalmával a halvásárlással kapcsolatban felmerült minden kérdésben, meghatározza a telepítést követő tilalmi időszak tartamát.

n./ Dönt az Egyesület kezelésében lévő vízterület karbantartásával kapcsolatos minden kérdésben.

o./ Gazdálkodik az Egyesület kezelésében lévő vízterületen, gondoskodik annak tervszerű halasításáról.

p./ A Társadalmi Halőri Csoport működését ellenőrzi.

q./ Szerződést köt az Egyesület támogatóival.

/2/ Az elnökségi tagság megszűnése:

a./ A tisztségről való lemondással. A kilépést az Elnökségből az Elnökség űlésén kell bejelenteni és ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel.

b./ Visszahívással.

c./ A határozott idő lejártával.

d./ Ha az Elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejáratát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

e./ Törvényben meghatározott egyéb ok bekövetkezte.

/3/ Az Elnökség díjazása:

Az elnökség tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, azonban ezen tevékenységük ellátása idején mentesülnek az egyéb, az egyesületen belül a tagság részére meghatározott társadalmi munkák és egyéb kötelező tevékenységek alól, továbbá egyéb, a tagság által ismert kedvezményekben részesülhetnek.

15. § Az Elnökség ülése:

/1/ Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.

/2/ Elnökségi ülést kell tartani, ha az Egyesület elnöke azt összehívja, valamely kérdésben szükségessé válik, vagy az Elnökség tagjainak több mint 50%-a az ülés céljának megjelölésével kéri.

/3/ Az Elnökség ülését az elnök hívja össze írásban, igazolható módon. Akadályoztatása esetén a titkár, aki egyben helyettesíti az elnököt az elnöki feladatok ellátásában.

/4/ Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja.

/5/ Az elnökségi döntés meghozatalában szavazati joggal csak a elnökség tagja vehet részt.

/6/ Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon 3 fő szavazásra jogosult vesz rész. Az Elnökség tagja a személyét érintő kérdésben szavazati jogosultsággal nem rendelkezik.

/6/ Az elnökségi ülésen tanácskozási jogosultsággal jelen lehet a Fegyelmi Bizottság elnöke, a Felügyelő Bizottság elnöke, a Társadalmi Halőri Csoport vezetője, illetve az Elnökség által meghívott egyéb tag vagy külső személy.

/7/ Az Egyesület bármely tagja az Elnökséghez benyújtott írásbeli bejelentkezése mellett tanácskozási joggal jelen lehet az Elnökség ülésén.

/8/ Az Elnökség döntéseit a jelen lévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.

/9/ Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az Elnökségi ülésen részt vevő tagok írnak alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az üléseken elfogadott döntéseknek pontos szövegét.

/10/ Az elnökség döntéseit a szokásos módon, az egyesület hirdetőtábláján, illetve elektronikus felületein közzé teszi.

/11/ Az Elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít.

16. § Az Egyesület tisztségviselői, és feladataik:

/1/ Az Egyesület elnöke:

a./ Önállóan képviseli az Egyesületet, illetőleg az Elnökség egyes tagjait megbízza az Egyesület esetenkénti képviseletével.

b./ Összehívja a Közgyűlést, az elnökségi ülést, azokon elnököl.

c./ Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek törvényes és Alapszabályszerű működése felett.

d./ Kezeli az Egyesület pénzeszközeit, a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.

e./ Irányítja az Egyesület és az Elnökség munkáját.

f./ Kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait.

g./ Vezeti az Egyesület tagnyilvántartását.

h./ Őrzi a Közgyűlési, illetve Elnökségi döntéseket tartalmazó jegyzőkönyveket.

i./ Elkészíti az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvényben meghatározott beszámolót a Közgyűlés felé.

/2/ Az elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

/3/ Az Egyesület titkára:

a./ Segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában.

b./ Összeállítja a Közgyűlés és az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket.

c./ Gondoskodik a Közgyűlés és az elnökégi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről.

d./ Ellátja az Egyesület írásbeli teendőit.

e./ Szervezi az Egyesület rendezvényeit.

/4/ Az Egyesület gazdasági felelőse:

a./ Intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, az Egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és az Elnökségnek rendszeresen beszámol.

b./ A pénz és vagyonkezelésről okmányokkal alátámasztott a törvényi előírásoknak megfelelő számadást vezet.

c./ Elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget.

d./ Kezeli az Egyesület pénzeszközeit, a költségvetés keretei között 100.000,- Ft összegig önálló utalványozási jogkört gyakorol.

/5/ A tógazda:

a./ Figyelemmel kíséri az Egyesület kezelésében lévő vízterületen tapasztalható környezeti változásokat.

b./ Gondoskodik a horgászati jogosultságot, tilalmi időket és egyéb az Egyesület életével kapcsolatos információkat hordozó táblák kihelyezéséről, megőrzéséről, karbantartásáról.

c./ Részt vesz az Egyesületi horgászversenyek lebonyolításában, szervezésében, segíti az Egyesület versenyfelelősét.

d./ Javaslatot tesz a vízterületen elvégzendő aktuális karbantartási munkákra.

e./ A vízterület karbantartási munkáit irányítja, meghatározza a munka menetét, az egyes feladatokat, nyilvántartja az ott megjelentek névsorát.

/6/ Az Ifjúsági és Versenyfelelős:

a./ Az Egyesület ifjúsági és gyermek horgászainak munkáját, fejlődését figyelemmel kíséri, segíti őket az újabb ismeretek megszerzésében.

b./ Szervezi az Egyesületi horgászversenyeket, beszerzi azok díjait, részt vesz a verseny lebonyolításában.

c./ Tájékoztatja a tagságot a versenylehetőségekről, segíti a részvételt.

d./ Felkészíti az Egyesület versenycsapatát, szervezi a csapat jelentkezését, utazását, versenyeken való részvételét.

e./ Kiemelt figyelmet fordít, az ifjúsági és gyermek horgászok versenylehetőségeire, a versenyzők felkészítésére.

17. § A Fegyelmi Bizottság:

/1/ A 3 tagú Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja. A Fegyelmi Bizottságnak 1 elnöke és 2 tagja van.  A Fegyelmi Bizottság ülése akkor határozatképes, ha annak elnöke és mindkét tagja jelen van. A Fegyelmi Bizottság szavazása nyílt, határozathozatal szótöbbséggel történik.

/2/ A Fegyelmi Bizottság tagjai más testületi szervnek tagjai nem lehetnek.

/3/ A Fegyelmi Bizottság eljár az Egyesület tagjának fegyelmi ügyében.

/4/ A Fegyelmi Bizottság eljárására a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

/5/ A Fegyelmi Bizottság által hozott Fegyelmi Határozat végrehajtásáról az Elnökség gondoskodik.

/7/ A Fegyelmi Bizottság határozata ellen jogorvoslatért az illetékes Bírósághoz lehet fordulni, azonban ez a határozat azonnali végrehajtását nem akadályozza.

/8/ A Fegyelmi Bizottság üléséről a bizottság jegyzőkönyvet készít, melyet a jelen lévő tagjai aláírásaikkal hitelesítenek.

18. § A Társadalmi Halőri Csoport:

/1/ Az Egyesület a Társadalmi Halőri Csoport útján gondoskodik az Egyesület használatában lévő vízterületek halállományának megóvásáról, az érvényes horgászati szabályok maradéktalan betartásának ellenőrzéséről, az orvhalászat és orvhorgászat megszüntetéséről.

/2/ A Társadalmi Halőri Csoport vezetőjét a Közgyűlés jelöli ki. A csoportnak a vezetőjén kívül legalább 3 tagja van. A Társadalmi Halőri Csoport tagjait az Egyesület Elnöksége jelöli ki és bízza meg, illeteve ezek személyéről a Közgyűlés is dönthet.

/3/ A csoport vezetője szervezi a csoport ellenőrző tevékenységét, gondoskodik az ellenőrzések törvényes lebonyolításáról, megszervezi a vízterület őrzését a tilalmi időszakok idejére, ellenőrzi a Csoport tagjainak törvényes működését.

/4/ A Csoport tagjai felhatalmazásuknak megfelelően ellenőrzik a vízterületen érvényben lévő horgászrend szigorú betartását, törvénysértő magatartás észlelése esetén gondoskodnak a törvénysértés megszüntetéséről, a tapasztaltakról írásos jelentést készítenek, melyet a Csoport vezetőjén keresztül eljuttatnak az Egyesület Elnökségéhez.

/5/ A Csoport tagja az ellenőrzés megtörténtét, az ellenőrzés alá vont fogási naplójának megfelelő rovatában aláírásával igazolja.

/6/ Ellenőrzésre jogosultak továbbá az Elnökség, a Fegyelmi Bizottság, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjai is, aki ellenőrzésüket szintén a fogási naplóban rögzítik.

19. § A Felügyelő Bizottság

/1/ A Felügyelő Bizottságnak 1 elnöke és két rendes tagja van. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja 5 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság belátása szerint (amennyiben szükségesnek tartja) ülésezik. Ülése akkor határozatképes, ha annak elnöke és mindkét tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság szavazása nyílt, határozathozatal szótöbbséggel történik. Amennyiben a Felügyelő Bizottság ülésezik, üléséről jegyzőkönyvet készít, melyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

/2/ A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

/3/ A Felügyelő Bizottság köteles ellenőrizni az Alapszabály betartását, az Egyesület költségvetésének, a Közgyűlés, illetve az Elnökség határozatainak végrehajtását. Tevékenységét, ellenőrzéseit belátása szerint végzi. A Közgyűlésnek az ellenőrzés eredményéről évente beszámol.

/4/ A Felügyelő Bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni, könyveibe betekinteni, az Elnökségtől, illetve egyéb bizottságoktól információt kérni.

/5/ Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az Egyesület Elnökét, Elnökségét, illetve belátása szerint a tagságot is. Amennyiben felvetésére az Elnökség 30 napon belül nem reagál, illetve az Elnökség válaszát vagy intézkedését nem fogadja el, a Közgyűlés összehívását kezdeményezheti, illetve észrevételeit a törvényességi felügyelet ellátó szerveknek továbbíthatja.

20. § A Közgyűlés, illetve az Elnökség döntései:

/1/  A Közgyűlés, illetve az Elnökség által hozott, minden tagra kötelező érvényű döntést az Elnökség a szokásos módon,  kihirdetve, az Egyesület hirdetőtábláján elhelyezve, elektronikus felületein közzétéve, illetve szükség szerint írásban személyesen, postai vagy elektronikus formában kézbesítve közzé teszi.

/2/ A döntéseket tartalmazó jegyzőkönyveket az Egyesület Elnöksége megőrzi.    

/3/ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadóak, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

IV. fejezet.

Törvényi és vagyoni rendelkezések

21. § Az Egyesület jogi személyisége, vagyona:

/1/ Az Egyesület jogi személy.

/2/ Az Egyesület vagyonát, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.

/3/ Az Egyesület bevételeit tagdíjak, belépési és egyéb díjak, az Egyesület kezelésében lévő vízterületre kibocsátott területi engedélyek díjai, az Egyesület Alapszabályszerű tevékenységéből eredő egyéb bevételek, valamint támogatásokból és adományokból befolyt összegek alkotják. 

V. fejezet.

Az egyesület működésnek felügyelete

 22. § Az Egyesület felügyelő szervei:

 /1/ Az Egyesület törvényes felügyeletét az Ügyészség látja el.

 /2/ Az Egyesület jogszabályi feltételekhez kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége felett a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja a hatósági ellenőrzést a hatályos szabályok szerint.

 VI. fejezet.

Záró rendelkezések.

 23. § Az Alapszabály hatálya:

/1/ A Közgyűlés jegyzőkönyvét és határozatait továbbá minden olyan határozatot, amely a vezető testület személyi összetételében, vagy az Egyesület szervezetében változást eredményezett, a MOHOSZ Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségének, és  a Győr-Moson-Sopron megyei Bíróságnak meg kell küldeni. Ezen Alapszabály a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti a korábban elfogadott Alapszabály.

/2/ Az Alapszabály változást az Egyesület 2016. október 28-án Győrött a Szigethy Attila u. 36. szám alatt lévő Borsodi megálló vendéglátó egység külön termében megtartott Közgyűlése megvitatta, és elfogadta.

Az alapszabály aláírásra került Győrött a Soproni út 7. III/12. szám alatt

2016. november 4-én.

     Juhász Sándor                                                                                                                                                                                           dr. Bagarus Richárd

           titkár.                                                                                                                                                                                                              elnök.

9099 Pér, Hársfa út 43.                                                                                                                                                                               9028 Győr, Soproni út 7. III/12.